Wycofanie zewnętrznych ładowarek 2017

Wycofanie zewnętrznych ładowarek 2017

Zewnętrzne ładowarki dla osobistych transporterów Segway


Nazwa wycofywanego produktu: Zewnętrzna ładowarka dla osobistych transporterów Segway

Zagrożenie: Przewód wewnątrz ładowarki może się odłączyć i dotknąć boku ładowarki, powodując zagrożenie porażeniem.

Rozwiązanie: Naprawa

Konsumenci powinni natychmiats zaprzestać z korzystania z wycofanych ładowarek, odłączyć je i skontaktować się z Segway lub sprzedawcy Segway, od którego pojazd został zakupiony, aby otrzymać bezpłatnie kabel zasilający wyposażony w wyłącznik awaryjny (GFCI). Segway kontaktuje się bezpośrednio z klientami.

Kliknij poniższe linki PDF, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Segway-PT-Off-Board-Charger-Recall-Alert-05-04-17.pdf

Segway-PT-and-SE3-Off-Board-Charger-Notice-to-International-Dealers-C.pdf

Segway-PT-Off-Board-Charger_Web-FAQ_5-05-2017__FIN.PDF